SAVJETI – Od ideje do zidanja

Poslovni objekt OBI Mostar
31. srpnja 2015

SAVJETI – Od ideje do zidanja

url

Oduvijek ste sanjali o objektu koji želite izgraditi po vlastitim željama i mogućnostima. Kroz kratki vodič i savjete ostvarite svoju želju!

Bilo da se radi o obiteljskoj kući, stanu, poslovnom ili nekom drugom objektu bitno je planirati. U 10 jednostavnih koraka ukratko ćemo opisati način na koji od ideje i planiranja možete doći do vlastitog objekta. Opisat ćemo kratki primjer postupaka planiranja od projekta do izgradnje jedne obiteljske kuće.

Prvi korak: Angažirajte arhitekta
Prvi korak je obratiti se ovlaštenom arhitektu. Pri projektiranju arhitekt paralelno promišlja o različitim podacima koji se mogu svrstati u 3 osnovne kategorije: funkcija, estetika i konstrukcija. Svakako je dobro kada znate što želite, i arhitektu date jasan projektni zadatak, no budite spremni i na nužne kompromise. Nakon što arhitekt upozna Vaše životne navike, prostorne potrebe, želje i naravno financijske mogućnosti, pripremit će Idejno rješenje.
Ovlašteni arhitekt mora poznavati sva ograničenja (zakonska), te ih uskladiti s Vašim mogućnostima, i predložiti najkvalitetnije rješenje u zadanim okvirima.

Drugi korak: Prikupljanje dokumentacije
U odsijeku za graditeljstvo i urbanizam trebate provjeriti je li zemljište vaše parcele pogodno za građenje obiteljske kuće. Tamo ćete zatražiti urbanističke uvjete gradnje, odnosno potvrdu o planskoj namjeni parcele, te na osnovi izvoda iz katastarskog plana ili položajnog nacrta kojeg podižete na katastru kao i posjedovni list za Vašu parcelu, oboje ne starije od 6 mjeseci.
Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ovlašteni inženjer geodezije pripremit će Posebnu geodetsku podlogu (tkzv. PGP) – geodetske snimke s visinskim kotama terena. (Ovaj dio može se obavljati paralelno s prvim korakom). Ovlašteni inženjer arhitekture pripremit će Idejni projekt prema već spomenutom Idejnom rješenju. Navedeni dokumenti potrebni su Vam za ishođenje Rješenja o uvjetima građenja, što predstavlja osnovu za početak izvođenja radova. Upis vlasništva u gruntovnici nije nužan prilikom predaje zahtjeva za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja, nego tek u fazi neposredno prije početka građenja.

Treći korak: Izrada glavnog projekta
Nakon ishođenja pravomoćnog Rješenja o uvjetima građenja arhitekt izrađuje Glavni projekt. Sastavni dio Glavnog projekta su projekt arhitekture, projekt konstrukcije (statika), projekt struje, projekt grijanja i hlađenja, projekt vode i odvodnje te troškovnici za sve projekte.
U troškovniku se definiraju potrebni materijali s opisima radova te potrebne količine.
Ovdje je važna uloga arhitekta da procijeni kvalitetu i cijenu materijala, u dogovoru s investitorom. Projektantske cijene su okvirne, a stvarne cijene dobiju se nakon što izvođači dostave svoje ponude.
U postupku ishođenja dozvola plaća se komunalni i vodni doprinos (po m3 prostora). Dok se ishodi građevinska dozvola, preporučujemo da osobno posjetite buduće susjede, obavijestite ih o Vašoj namjeravanoj gradnji. Njihov pristanak nije obvezatan, ali je važan, ne samo radi dobrosusjedskih odnosa već i kako biste pravovremeno uklonili buduće svađe i moguće žalbe.

Četvrti korak: Izbor nadzornog inženjera
Kad su dobivene sve potrebne dozvole, ovlašteni inženjer geodezije iskolčuje građevinu, Vi prijavljujete gradnju i radovi mogu početi. Graditi smije samo ovlaštena građevinska tvrtka ili obrt s kojim morate sklopiti Ugovor o gradnji. Sastavljanje ovog ugovora je za investitora vrlo važno. Povjerite ga stručnoj osobi od Vašeg povjerenja. Nadzor izvođenja obavlja ovlašteni Glavni nadzorni inženjer. On u Vaše ime nadzire radove na gradilištu, vodi dnevnik gradilišta, odgovaran je pred zakonom da su svi radovi na gradilištu izvođeni u skladu s pravilima struke. Njemu se dostavlja kompletna dokumentacija koju on vrlo pažljivo mora pregledati, ukazati na moguće greške prilikom projektiranja, te predložiti alternativna rješenja. Projektant i Nadzorni inženjer surađivat će kroz faze gradnje sve do useljenja.

Peti korak: Izbor izvođača radova
Nadzorni inženjer može Vam biti od velike pomoći u pregovorima s izvođačima radova. Prikupite nekoliko ponuda (min. 3) tvrtki za izvođenje radova. Najjednostavnije rješenje je angažirati jednog glavnog izvođača po sistemu «ključ u ruke» koji će po potrebi angažirati, koordinirati i plaćati sve ostale podizvođače. No, ako imate iskustva, dobre organizacijske vještine i puno slobodnog vremena i strpljenja, možete angažirati različite tvrtke za određene radove, te sami preuzeti koordinaciju radova na gradilištu. Potpisani ugovor s izvođačem prije početka radova Vas obvezuje na pravovremeno plaćanje i osiguranje svih potrebnih projekata i preduvjeta gradnje (prilaz gradilištu, privremeni priključci struje i vode), a izvođača na pravovremeno i kvalitetno izvršavanje svih dogovorenih radova.

Šesti korak: Priprema gradilišta
Ako postojeći objekt na parceli planirate rušiti, u glavnom projektu uvrstit će se elaborat rušenja, koji nalaže kako na siguran način srušiti objekt i zaštititi okolne objekte i osobe koje se zateknu na ili u neposrednoj blizini gradilišta, te kako deponirati materijal nakon rušenja. Svi takvi radovi koji traju do 5 dana, ne moraju se prijaviti.
Prednost kupovanja parcele na kojoj već postoji objekt je u tome što već imate potrebne priključke (treba provjeriti njihove kapacitete) i plaćen dio komunalnog i vodnog doprinosa. Takve se parcele nalaze uglavnom u atraktivnijem dijelu naselja, za razliku od praznih parcela koje su često u perifernom pojasu. Razlika u cijeni parcela s ili bez postojeće kuće je relativno mala. Rušenje i odvoz materijala predstavlja trošak, ali dio tog materijala moguće je koristiti u gradnji nove kuće. Sortiranje otpada prije odvoza na deponij ili recikliranje i ponovno korištenje u gradnji ipak će koštati više, nego ako u 2,3 zamaha bagerom sravnate kuću sa zemljom. No, prvo je rješenje u skladu sa zelenom gradnjom, a izbor je Vaš.

Sedmi korak: Hidroizolacija i termoizolacija ispod podruma
Nakon rušenja i čišćenja gradilišta, geodet iskolčuje buduću građevinu prema glavnom projektu. Kada je definiran položaj temelja, zidova i dimnjaka, slijedi kopanje građevinske jame i gradnja podruma. Kvalitetna hidroizolacija podruma i ostalih dijelova kuće koji su u dodiru s tlom jedan je od najvažnijih zadataka pri gradnji. O termoizolaciji i hidroizolaciji je potrebno razmišljati od samog početka izrade idejnog projekta. Poželjno je da je kuća što manje izložena djelovanju vode iz tla, te da je hidroizolaciju moguće što jednostavnije izvesti. Većina investitora se odlučuje graditi podrum kako bi dobili dodatni prostor u koji mogu smjestiti gospodarske, rekreacijske ili stambene/poslovne sadržaje. Neovisno o namjeni Vašeg podruma, najvažnije je da bude suh i dobro prozračen. Ako u podrum planirate smjestiti prostorije koje će se grijati, tada ga je potrebno «obući» u termoizolaciju. U slučaju negrijanog podruma, izolira se samo stropna ploča prema gornjim etažama. Toplinska izolacija podruma je nešto tanja u odnosu na izolaciju vanjskih fasada, jer zimi zemlja ima stalnu temperaturu koja je viša od zraka. Iako podrum ne zahtijeva skupu obradu zidova ili podova, njegova izgradnja koštat će Vas najmanje koliko i gradnja nadzemne etaže.

Osmi korak: Izgradnja podruma
Na sloj podložnog betona, hidroizolacije, kanalizacijskih cijevi i armature izljeva se beton, odnosno temeljna ploča. Za temelje koristi se armirani beton zbog svoje čvrstoće, elastičnosti i dugotrajnosti. Zidovi podruma također se izvode armiranim betonom jer na njih u znatnoj mjeri utječe sila pritiska zemlje okomita na zid, a koju je armirano betonskim zidom najlakše zadržati. Kod odabira betona, obratite pažnju na njegovu čvrstoću i sastav. Iznad podruma postavlja se armiranobetonska ploča. Beton je odgovoran za toplinske gubitke, odnosno toplinske mostove, stoga posebnu pažnju posvetite toplinskoj izolaciji armiranobetonskih dijelova konstrukcije na fasadama. Paralelno se odvija i ugradnja instalacija u beton.

Deveti korak: Narudžba i isporuka materijala na gradilište
Nakon što se ploča iznad podruma stvrdne za što je, ovisno o vremenskim prilikama i sastavu betona, potrebno oko 2 dana, može se krenuti sa zidanjem. Prema dinamici gradnje i ugovorenim rokovima, izvođač radova će naručiti građevni materijal za zidanje minimalno 7 dana prije planiranog početka zidanja. Kako radovi ne bi kasnili, ključna je sinkronizacija pravovremene narudžbe izvođača i isporuke materijala na gradilište. Koliko će materijala biti potrebno naručiti za Vašu kuću, te koliko će to koštati, specificirano je u troškovniku. U obzir će arhitekt uzeti i moguća oštećenja ili buduće manje preinake tijekom gradnje kuće pa se preporučuje naručiti cca 3% više materijala. Materijal na gradilište stiže u etapama i istovaruje se s kamionom s kranom.

Deseti korak: Ne propustite iskoristiti besplatne resurse
Gradnja niskoenergetske kuće razlikuje se od standardne po 3 bitna uvjeta: Prvo, vrlo dobro isprojektiranoj i potom izvedenoj termoizolaciji ovojnice zgrade kako bi se spriječio gubitak topline, ali i ozbiljnije građevinske štete, kao stvaranje kondenzata, gljivica i plijesni. Izolacija se može izvoditi s polistirenskim pločama, kombi drvolit pločama, kamenim vunama ili mineralnim Ytong Multipor pločama. Drugo, Vašu kuću trebali biste orijentirati tako da se maksimalno iskoriste prirodni resursi, primarno sunčevo zračenje. Gotovo svaka parcela ima neki veći ili manji „hendikep“. Zadaća arhitekta je da te hendikepe svojim projektom po mogućnosti ublaži, anulira ili čak pretvori u prednost. Treći uvjet je faktor oblika (odnos površine fasada i volumena zgrade). Manje površine fasade, znače i manje toplinskih mostova. Vrlo je važan odabir kvalitetne i dobro ugrađene stolarije, o čemu će biti riječi u tekstovima koji slijede. Ne propustite prikupljati kišnicu, bilo u podzemne ili jednostavne i jeftine nadzemne spremnike.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *